ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.814,14€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 01/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 03/2021

ΕΠΙΣΚΕΥΉ – ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ & ΑΎΛΕΙΩΝ ΧΏΡΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019-2020-2021

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  535.999,92€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 08/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 07/2021

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΕΡΒΟΛΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  160.891,22€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 07/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 02/2021

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  194.589,99€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 07/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/2021

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ), ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 691.381,86€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 07/2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  02/2022

ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΘΕΡΙΣΟ, ΧΑΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 02/2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 05/2019

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΒΛΗΤΕΣ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 03/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 04/2016

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 292.311,20€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 02/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2/2018