Κατασκευαστικά έργα

Διαθέτουμε δυνατότητα και εμπειρία κατασκευής σε ποικιλία κτιριακών έργων και έργων υποδομής που διασυνδέεται και με τις άλλες δραστηριότητες μας, του σχεδιασμού, διοίκησης-διαχείρισης-επίβλεψης , ελέγχου και δοκιμών. Η Ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε το κόστος κατασκευής και λειτουργίας για τα νέα κτίρια και υποδομές, προσφέροντας συνολικά μεγαλύτερο όφελος.

Μελετητικά έργα

Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να παρέχει την Εκπόνηση Τεχνικών και Οικονομικών Μελετών σε όλα τα στάδια, (μελέτη ιδεών, οριστική μελέτη, σχέδια εφαρμογής και σχέδια όπως κατασκευάστηκαν) για οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, ενεργειακά έργα , μελέτες φωτισμού, πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης, συστήματα CCTV, συστήματα HVAC, συστήματα ελέγχου, κλπ.

Project & Construction Management - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υλοποίησης

Προσφέρουμε αποτελεσματική Διοίκηση – Διαχείριση έργων, δίνοντας έμφαση στην υπεύθυνη εξυπηρέτηση και σε οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να παρέχουμε λύσεις διατηρώντας παράλληλα το κόστος σε αποδεκτά επίπεδα. Η διαχείριση των έργων γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του IPMA κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ειδικές συμβατικές και λειτουργικές ανάγκες κάθε έργου.

Εφαρμόζεται Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υλοποίησης (CIP) το οποίο επιδιώκει να βελτιώσει περαιτέρω το σύνολο του σχεδιασμού και κατασκευής και να μειώσει την πιθανότητα υπερβάσεων στο χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό. Μέσω του CIP βελτιώνεται η συνεργασία ανάμεσα στους ιδιοκτήτες του έργου , τους Μελετητές και τους Κατασκευαστές και ενθαρρύνεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στα πρώιμα στάδια του έργου, όταν μπορεί να προσδοθεί η μεγαλύτερη αξία σε αυτό.